Варненска фирма ще доставя морска сол за зимното поддържане на уличната пътна мрежа в гр. Панагюрище

„Салекс Бул”ООД, гр.Варна спечели обявената от Общинско предприятие ”Чистота” обществена поръчка с предмет „Доставка на морска сол за зимно поддържане на уличната пътна мрежа в гр. Панагюрище, за нуждите на ОП ”Чистота” – гр. Панагюрище”. Подадените оферти са били три, останалите двама участника са били от Бургас и Пловдив.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 55 000 лева без ДДС. Финансирането на обекта на обществена поръчка  ще се осигури от бюджета на възложителя.

Участникът, определен за изпълнител трябва да осигури възможност за приемане на заявки всеки работен ден, от 08:00 до 17:00 часа. Доставката на морска сол трябва да бъде придружена със сертификат, удостоверяващ нейното съответствие с изискванията на възложителя.

Срокът на договора е една година, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn