ВАС остави в сила решение на Административен съд – Пазарджик за предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Община Стрелча Стойно Чачов

ВАС остави в сила решение на Административен съд – Пазарджик за предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Община Стрелча Стойно Чачов, съобщиха от Върховния административен съд (ВАС).

Тричленката на Върховния административен съд потвърди решението на Административния съд. С него се отхвърля жалбата на Чачов срещу решение на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Стрелча за предсрочно прекратяване на мандата му.

Административното дело (№ 1336 от 2020 г.) беше образувано във ВАС по касационна жалба на кмета Стойно Чачов срещу решението на административния съд в Пазарджик.

Според доказателствата към датата на полагане на клетва – в началото на кметския мандат кметът е бил едноличен собственик на капитала и управител на „Българска асоциация по белот“ ЕООД. Като управител на ЕООД, той попада в една от алтернативно посочените хипотези на несъвместимост според закона.

По Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) забранява на кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества. Те нямат право да бъдат и търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Целта на разпоредбата е да предотврати всякакви възможности за възникване конфликт на интереси и злоупотреба с власт на представителите на местната власт. Разпоредбата изключва съвместяване на функциите на кмет на община с извършване на търговска дейност и с представителни и управленчески права в търговски дружества.

Според Закона за местната власт в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати хората, които са на тези длъжности трябва да прекратят дейността или за освобождаване на заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

За да изпълнят изискванията на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА трябва представителят на местната власт да предприеме необходимите действия да се освободи от длъжността, която би създала предпоставка за злоупотреба с власт

Следващите действия са да уведомят писмено за предприетите действия председателя на общинския съвет, и да уведомят писмено за предприетите действия общинската избирателна комисия.

От ВАС обясняват, че законовите предпоставки по тази разпоредба са кумулативни (събирателни). Тези изисквания не са били изпълнени от кмета на Община Стрелча Чачов, което води до предсрочно прекратяване на неговите пълномощия.

Припомняме, на 23 декември 2019 година мандатът на Чачов беше предсрочно прекратен от Общинската избирателна комисия заради участието му в частна фирма. Проверка по сигнал установи, че фирмата на Чачов -„Българска асоциация по белот“, е регистрирана още през 2015 г. и все още не е заличена. В Търговския регистър е записано, че дружеството може да провежда спортни събития, както и други дейности, позволени от закона.

Въпреки че Чачов е бил собственик на фирмата и през първия си кметски мандат, тогава този факт е останал незабелязан.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn