Вече една година Центърът за настаняване от семеен тип в Панагюрище е дом за десет деца

Младежи от доброволческата организация на Ротаракт клуб-Панагюрище са проявили желание да посещават всяка неделя децата от Центъра за настаняване от семеен тип в Панагюрище и заедно да подготвят уроците за новата седмица. В Центъра живеят десет деца, едно от тях посещава предучилищна група, а останалите са ученици от 3-ти до 8-ми клас. Сред приятелите, които ги посещават редовно, са и представители на мото клуб от Пловдив, които винаги ги изненадват приятно.
С различни инициативи екипът на ЦНСТ се опитва да осигури възможности за пълноценно развитие и социално включване на малчуганите.

Csnt  Преди началото на новата учебна година децата от ЦНСТ имаха креативна ваканция в резервата „Сребърна”, обект на световното наследство на ЮНЕСКО. По време на престоя децата бяха стимулирани да разгърнат творческия си потенциал. Предстои техните творения да намерят място в специална книжка, която ще бъде издадена на български и английски език. Освен богатството на природния резерват, децата от ЦНСТ-Панагюрище посещават крепостта Меджиди табия, до Силистра, туристическата местност Беклемето и други забележителности.
Малчуганите станаха част и от гражданската инициатива за групово изпъление на песента за Райна Княгиня на 3 октомври. Продължават и срещите им с американци, с които се познават още от Стара Загора.
ЦНСТ за деца и младежи в Панагюрище бе открит официално на 19 октомври 2014 година. Вече една година той е дом за 10 деца, осигурявайки им условия, близки до семейната среда и индивидуализирана грижа и подкрепа. Две от децата от ЦНСТ-Панагюрище бяха осиновени преди няколко месеца от американско семейство. Една от целите на социалната услуга е да предоставя възможности както за информиране и включване на биологичните родители в живота на детето, така и за оказване на подкрепа, когато възникне възможност за настаняване в приемна грижа или осиновяване.


Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в Панагюрище се реализира по проект „С мисъл за теб“ по Договор № BG051РО001-5.2.12-0041-С0001 схема BG051PO001 – 5.2.12 –„Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”, финансиран Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».

Заключителната пресконференция по проекта ще се проведе на 19 октомври в сградата на Община Панагюрище от 11:30 часа.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn