Видеонаблюдението на училища и детски градини в областта не е на нужното ниво

В повечето училища и детски градини в област Пазарджик е изградено видеонаблюдение с непълен обхват и пропускателния режим не е на нужното ниво. В общините Пазарджик, Септември, Панагюрище и Велинград има училища, в които е изградена цялостна система за видеонаблюдение и е сключен договор с охранителна фирма.
Това е оповестено по време на работна среща в Областната администрация, по време на която са представени резултатите от извършените охранителни проверки във всички училища и детски градини в областта.  Зам. областният управител Гинче Караминова е  призовала представителите на общините да  подпомагат стриктно в това направление директорите на училища и детски градини.   Комисар Иван Дончев – началник на Охранителна полиция към ОДМВР Пазарджик е представил резултатите от 160 извършени охранителни проверки във всички училища и детски градини. За всяко училище или детска градина е изготвен отделен протокол за охранително обследване със съответните констатации, предложения, препоръки и предписания за отстраняване на нередностите и подобряване организацията на дейността.
Най-често срещаните предписания и препоръки към училищата и детските заведения са за:
• осигуряване на стриктен пропускателен режим;
• обучение на персонала и инструктаж на учениците със съдействието на МВР;
• възстановяване и изграждане на огради и врати в дворовете;
• ремонт и изграждане на външното осветление, увеличаване на освтеността;
• укрепване и възстановяване на предпазни съоръжения и врати на спортни площадки в училищните дворове и на съоръжения за игра и спорт в детските градини;
• поставяне на „антипаник” брави на входно-изходните врати от сградите към дворните пространства.
• доизграждане на системи за видеонаблюдение, с цел по-пълно обхващане на външния периметър, и на евакуационното осветление, като се поставят допълнителни указателни табели и знаци по пътя на евакуация в сградите.
• оборудване с допълнителни уреди за пожарогасене в сградите и актуализиране на планове за охрана и скици на обектите.

Според разпоредбите на Закона за народната просвета и влизащия в сила от м. август Закон за предучилищното и училищното образование, общините осигуряват и контролират сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn