Висока събираемост на данъците в първото шестмесечие на годината

Изпълнението на данъчните приходи е важна предпоставка за осигуряване на планираните приходи в бюджета на Община Панагюрище, с които да се финансират публичните разходи. Събираемостта на данъци в първото шестмесечие на 2016 година е както следва:

– 62,24% – приходи от патентен данък;

– 73,86% – приходи от данък върху недвижимите имоти;

– 86,79% – приходи от данък върху превозните средства;

– 55,81% – приходи от туристически данък.

За същия период изпълнението на неданъчните приходи, по-конкретно такса „битови отпадъци“, е 68,47% от утвърдения начален план, а 65,32% са събраните приходи от общински такси.

Жителите на община Панагюрище могат да платят своите задължения на каса в брой или чрез ПОС терминал в отдел „Местни данъци и такси“ в сградата на Общинска администрация, етаж 1 /вход от страната на НЧ „Виделина-1865“/, стая 2, всеки работен ден от понеделник до петък, от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа.

Дължимите данъци и такси могат да се заплатят по банков път в обслужващата Общината банка Райфайзен банк, на касите на Easy Pay в цялата страна, както и в кметствата на населените места – Попинци, Левски, Елшица, Бъта, Баня, Поибрене, Оборище и Панагюрски колонии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn