Внимание! Пожарна опасност!

Безразборното палене на огньове без да се спазват противопожарните изисквания е основна предпоставка за възникване на пожари, както в обектите от частния и обществения сектор, полски насаждения, така и в горите, припомнят от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/. С настъпването на топлите дни започна интензивна полска работа, масово почистване на земеделски стопанства, дворни места, вилните зони и лозови насаждения. Наблюдава се често палене на открит огън на необезопасени места за изгаряне на суха растителност, отпадъци от груб фураж и други растителни остатъци, казват още от дирекцията и апелират паленето на огньове по поляни и в горите да става само на определените за това места, като същият се загасява при тръгване от мястото. В близост до места със суха растителност да не се хвърлят незагасени цигари и кибритени клечки, включително и от превозни средства, да не се позволява на децата да играят с огън.

РДПБЗН-Пазарджик напомня, че със заповед на областния управител е обявен пожароопасния сезон от 10.04.2017 г. до 31.10.2017 г., с която се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии и земеделските земи за област Пазарджик.

В тази връзка РДПБЗН-Пазарджик призовава кметовете на населени места да запознаят населението с установилата се пожарна опасност и с мерките, които следва да спазва всеки гражданин – забрана изгаряне на сухи треви, стърнища и горими отпадъци в земеделски земи и в земи в близост до горския фонд от пастири, пчелари, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

За периода от 24.07.2017 г. до 30.07.2017 г. дежурните екипи на РДПБЗН – Пазарджик са участвали в гасенето на 28 бр. пожари, като 27 бр. от тях са в сухи треви и храсти и 1 бр. пожар в лозов масив с площ от 100 дка в землището на с. Карабунар, общ. Септември.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност, ще бъдат налагани санкции на виновните лица по Закона за МВР. При пожар да се уведоми незабавно служба пожарна безопастност и защита на населението тел. 112, апелират от МВР.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn