Водата в гр.Панагюрище отговаря на изискванията и е годна за питейни и битови нужди

Във връзка с изнесeната информация в медиите за проба с отклонение, съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на гр.Панагюрище.

 

„ВиК – П” ЕООД заявява:

 

  1. В периода 16 – 31 август при месечен мониторинг извършван от РЗИ гр.Пазарджик са взети 3 бр. проби на водата захранваща гр.Панагюрище. Пробата взета от Зона I на гр.Панагюрище е с отклонения съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 1 проба по микробиологични показатели. Тези отклонения не могат да доведат до увреждане на здравето на хората. Другите 2 бр. проби нямат отклонения в показателите и отговарят на всички изисквания за питейни и битови цели.
  2. По предписание от РЗИ гр.Пазарджик са извършени хигиенни мероприятия и е направена дезинфекция на водопроводната мрежа на гр.Панагюрище в Зона I.
  3. Водата в гр.Панагюрище отговаря на изискванията съгласно Наредба №9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е годна за питейни и битови нужди. Изнесената информация за 15 бр. заболели от стомашно – чревни инфекции е за цялата територия на Област Пазарджик, а не е за Община Панагюрище.

„На мястото на пробовземането има собствен водоизточник, и при условия на аварии, което често се случва през летния сезон, гражданите прибягват до включването на такива източници като кладенци или хидрофорни инсталации във водопроводната инсталация, при което е възможно да се получи заразяване на водата с бактерии”, коментира днес за Oborishte.bg управителят на „ВиК – П” ЕООД инж. Марин Вулев. Той отправи препоръка към собствениците на собствени водоизточници да използват водата от сондажите само за поливане, и да не я вкарват във водопроводната инсталация за битови нужди, тъй като ще се получи замърсяване, и в този случай е необходимо да се извърши хиперхлориране на постъпващата вода.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn