Временна заетост за 168 безработни лица от област Пазарджик

12 са назначените лица от община Панагюрище

На 1 юли 2015 година на територията на Област Пазарджик стартира изпълнението по Схема “Подкрепа за заетост” от Националния план за действие по заетостта за 2015 година, финансирана от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” с подкрепата на Европейския социален фонд, съобщават от пресцентъра на Областа администрация-Пазарджик.
За срок от четири месеца с работодател Областния управител на Област Пазарджик са назначени общо 168 лица на длъжност “Работник поддръжка” (95) и „Работник поддръжка пътища” (73). Работните места са разпределени по квоти, съобразени с нивото на регистрирана безработица и броя регистрирани безработни лица, в общо 61 кметства в 12-те общини на Област Пазарджик, както следва: Батак – 10, Белово – 8, Брацигово – 10, Велинград – 27, Лесичово – 15, Пазарджик – 20, Панагюрище – 12, Пещера – 10, Ракитово – 15, Септември – 16, Стрелча – 13, Сърница – 12. Разпраделението на работните места по общини бе обсъдено и подкрепено на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в края на м. юни.
За оперативно управление на дейностите са сключени партньорски споразумения между Областния управител и кметовете на общините от областта, по силата на които обектите, на които ще се работи, както и работните графици, ще се определят съгласувано между Областна администрация, общинските администрации и органите на РДПБЗН и Пътна полиция. С приоритет ще се работи по обекти и дейности, свързани с управление на рисковете и защитата на населението от бедствия, аварии и катастрофи. Определени са участъците от реките, преминаващи през Област Пазарджик, на които следва да се извърши почистване на части от речните корита, както и пътните участъци, в които трябва да се повиши безопасността на движение, чрез почистване на канавки, укрепване, изрязване на ограничаващи видимостта клони, храсти и треви, както и други дейности по поддръжка на пътя. В населените места и извън тях ще се възлагат и дейности, свързани с намаляване на рисковете от пожари.
По време на изпълнение на схемата “Подкрепа за заетост” , в съответствие с Плана за действие в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година, наетите лица ще преминат 80 часово обучение по Пета компетентност “Умения за учене” от Европейската референтна рамка на компетентностите и ще получат удостоверения за това. Обученията ще се провеждат на място, по общини и кметства, от определени от Областния управител наставници от състава на Областна администрация.
Контролът по изпълнение на схемата “Подкрепа за заетост” ще се осъществява от органите на МТСП – Регионална служба по заетостта – Пловдив и Дирекция “Инспекция по труда” – Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn