Всеки трети акт за спиране на опасен обект, машина, работно място е бил в строителството

Почти 3900 проверки са извършили контролните органи на ИА ГИТ на строителни обекти за десетте месеца на 2016 г. При тях са установени 19 900 нарушения. За същия период през 2015 г. проверките са били 3460 с установени около 17 700 нарушения. Установените случаи на работа без трудов договор през януари – октомври 2016 г. са 369 от почти 2400 общо. В строителството актовете за спиране на опасни обекти, машини, работни места и т.н., които пряко застрашават живота на работещите, са 130. Тези данни от контрола за пореден път доказват, че сектор „Строителство“ продължава да бъде сред най-рисковите по отношение както на трудовия травматизъм, така и за проявите на сивата икономика. Според резултатите всеки трети акт за спиране на обект, машина, работно място и др., които пряко застрашават живота и здравето на хората е издаван в строителството. На строителни обекти са установени и над 15% от случаите на работа без сключен писмен трудов договор. Работата без трудов договор лишава работещите от социална защита – право на обезщетение за трудова злополука и професионална болест, на безработица. Те нямат и задължителната застраховка за трудова злополука. За рисковете при работа на строителните обекти е показателен и фактът, че от общо 1800 акта, издадени за нарушения на нормите за осигуряване на безопасност и здраве при работа, 635 бр. – около 1/3, са в строителството. Най-честата причина за тежките трудови злополуки  в сектора е падането от височина. В същото време необезопасените строителни обекти и работни места са сред най-често срещаните нарушения. От всички 1290 нарушения, свързани с безопасна работа на височина, 1023 бр. са установени на строителни площадки.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn