Все повече деца остават в семейна среда след приемната грижа

Анализ на Агенцията за социално подпомагане (АСП) проследява процеса след прекратяване на настаняването на деца в приемни семейства в периода от 2013 г. до първото шестмесечие на 2015 г. Открояващата се позитивна тенденция е, че много повече са случаите, при които и след прекратяване на мярката „приемна грижа“ и предприемане на нова мярка за закрила децата остават в семейна среда.
През 2013 г. конкретната работа на социалните работници от отделите „Закрила на детето“ с биологичното семейство е довела до успешна реинтеграция на 169 деца от приемни семейства, за 2014 г. те са 213, а за първото шестмесечие на 2015 г. – 106 деца. След пребиваване в приемно семейство като прекратена мярка за закрила общо осиновените деца са за 2013 г. – 400, за 2014 г. – 591, към 30 юни 2015 г. – 326.
Към края на 2013 г. децата, настанени в приемни семейства, са 1938, в края на 2014 г. – 2268, за първото шестмесечие на 2015 г. – 2142 деца. Общият брой на прекратените настанявания за 2013 г. е 688, за 2014 г – 964 , до юни 2015 г. – 518.
Налице е ясна тенденция за увеличение на децата под приемна грижа изобщо, както и особено на децата с увреждания – в края на 2013 г. те са 79, към края на първото шестмесечие на 2015 г. – 139 или с 59% повече. Експертите обясняват тенденцията с динамичното развитие на социалната услуга „приемна грижа“, благодарение и на успешната реализация на проекта „И аз имам семейство“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, целенасочения подбор на кандидатите за приемни родители, разширяване на мрежата от съпътстващи услуги в подкрепа на приемното семейство, както и промяна на обществените нагласи към децата в риск.
Заключението на анализаторите на АСП е, че приемната грижа дава възможност не само да се осигури сигурна среда за децата в риск, но и възможност да се преодолеят кризисни ситуации в биологичното семейство за успешна реинтеграция.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn