Всички образователни институции в област Пазарджик имат готовност за новата учебна 2022/2023 година

Областният управител Трендафил Величков обсъди с началника на РУО Пазарджик Дора Дулчева, готовността на образователните институции в област Пазарджик за новата учебна 2022/2023 година. Директорите на училища и детски градини декларират готовност пред РУО Пазарджик по показатели, определени от МОН – мерки за ограничаване рисковете от разпространение на COVID -19, готовност на училищата за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда, обезпечаване с педагогически специалисти в училищата и детските градини, готовност за отоплителния сезон и др. Общият брой на учениците за учебната 2022/2023 година е почти 36 000. Общият брой на първокласниците е приблизително 2 000. Общият брой на училищата е 110, от тях – 15 професионални, 100 – общински и 10 – държавни. Броят на свободните работни места за педагози и непедагогически специалисти, за които текат конкурси към 09.09.2022г. е 89.

В област Пазарджик новата учебна година ще бъде открита и в 2 ЦСОП /Център за специална образователна подкрепа/, 6 ЦПЛР /Център за подкрепа на личностното развитие/, 1 Средношколско общежитие, 1 ЦПЛР – Кариерен център, 1 РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, 1 ВУИ /Възпитателно училище интернат/ и 58 детски градини (57 общински и 1 частна).

Областният управител и началникът на РУО Пазарджик обсъдиха и текущата актуализация на Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Пазарджик. Тя има за цел да постави на основата на стратегическото планиране подкрепата за личностното развитие на децата и учениците на регионално ниво. Документът се разработва от Областна администрация в тясно сътрудничество с РУО Пазарджик, 12-те общини, РЗИ, РДСП и образователните институции в областта.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn