Всички обществени библиотеки могат да кандидатстват за финансова подкрепа за обновяване на фондовете им

Министерството на културата обяви конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2021 г. Приоритет на програмата е обновяване на библиотечните колекции с цел насърчаване на интереса към книгата и четенето и съдействие за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Право на участие в конкурсна сесия за финансова подкрепа  имат всички обществени библиотеки по смисъла на чл. 7 от Закона за обществените библиотеки, вписани в Регистъра на обществените библиотеки до края на предходната година. За общинските библиотеки общата стойност на всеки проект може да бъде до 12 000 лв. За читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с над 5 000 жители – общата стойност на всеки проект може да бъде до 5 000 лв. За читалищни библиотеки, обслужващи населено място/район с под 5 000 жители – общата стойност на всеки проект може да бъде до 1 500 лв.

С пълния текст на Правилата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и формулярите за кандидатстване можете да се запознаете на сайта на Министерството на културата

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=27&sp=13&t=63&z=865

Проектите се подават на адреса на Министерството на културата в срок 30 дни от датата на публикуване на обявата – 18.02.2021 г..

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn