Всички общини в област Пазарджик са с отрицателен естествен прираст

През 2020 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 2 684 души. Информацията относно естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2020 година е на отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”.
Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 10.7‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 10.0‰, а в селата – минус 11.7‰. През 2020 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.  С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5‰) и Варна (-5.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 21.9‰, следвана от областите Монтана – минус 18.2‰, и Габрово – минус 18.1‰. В двадесет и една области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2020 година. Разлика между броя на живородените и броя на умрелите на 1 000 души от средногодишния брой на населението
Всички общини в област Пазарджик са с отрицателен естествен прираст, като с най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са общините Ракитово (-5.0‰), Велинград (-6.6‰) и Сърница (-7.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е община Белово  –  минус 20.2‰, следвана от общините Стрелча (-18.3‰) и Батак (-17.9‰).
Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст (нетното салдо от външната миграция), който през 2020 г  за област Пазарджик е положителен – плюс 1 208 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от областта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn