Въвежда се възможността за „ускорена услуга“ за подмяна на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства

Правителството прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи
Въвежда се възможността за „ускорена услуга“ за гражданите, които подменят българските свидетелства за управление на моторни превозни средства поради изтичане/ изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача – смяна на постоянен адрес от едно в друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат
С предложената промяна се въвежда ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство – до три работни дни от приемането на заявлението. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяната на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства поради изтичане/ изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача – смяна на постоянен адрес от едно в друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР. Тази услуга ще се предоставя и в звената на Дирекция „Български документи за самоличност“, когато подмяната на свидетелството за управление на МПС е част от подадените за подмяна останали лични документи -лична карта, паспорт. Във връзка с въведената нова възможност са създадени и нови образци на заявленията.
В документа е предвидена и обикновена услуга за подмяна на чуждестранно СУМПС с българско. Срокът е до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
Ускореното издаване на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства не касае гражданите, които за първи път получават такъв документ -неговото издаване продължава да се извършва за срок до 10 работни дни от звената на Пътна полиция по постоянен адрес.
С цел намаляване на административната тежест за гражданите, с изменението на Правилника се урежда и възможността удостоверение, съдържащо данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на български лични документи, което се издава на лице, притежаващо валидно удостоверение за универсален електронен подпис, да се получава на посочен от подателя електронен адрес.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn