Във всичките 10 общински жилища има настанени семейства

Общо 10 са жилищата, собственост на Община Панагюрище, показват данни от Стратегията за управлението на общинската собственост на община Панагюрище 2020-2023г. Към края на 2019 г. жилищния фонд на Община Панагюрище се състои от 6  апартамента в гр. Панагюрище, 1 апартамент в гр. София, придобит от дарение със заложени специални клаузи, относно неговото стопанисване и 3 къщи. Всички жилищни имоти са с предназначение за задоволяване на жилищни нужди по реда на ЗОС.
В общинските имоти са настанени общо 10 семейства.
Жилищният фонд е стар и амортизиран. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.
Има общински жилища, които са в сгради в режим на етажна собственост. Това създава проблем при поддръжката на жилищата, се посочва в Стратегията. Сред поставените политики и задачи за изпълнение е да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите и членовете на семейството, както и да се използват всички възможности за увеличаване на жилищния фонд, чрез придобиване на равностойни имоти в новопостроени сгради срещу отстъпено право на строеж.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn