Въженият достъп е изключително рисков при саниране, предупреждават от Главна инспекция по труда

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” подготвя инспекционна кампания във връзка със старта на масовото саниране по проект „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщават от ведомството. С цел по-ефективно изпълнение на кампанията беше организирано обучение на инспектори от всички дирекции в страната. Разработено е и Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при работа чрез въжен достъп, тъй като се предполага, че това ще бъде най-използваният начин при санирането на сградите.
ИА ГИТ обръща внимание, че въженият достъп е изключително рисков и трябва да бъде избиран, като способ за извършване на дейностите по саниране, само в краен случай, когато не е възможно да се използва никакъв друг по-сигурен начин за работа. Техники за въжен достъп са характерни най-вече за краткосрочни работи, в случаите, когато не могат да се използват повдигателни платформи поради височината на работното място или неравния терен, а монтирането на скеле не е оправдано.
Въженият достъп е един от най-рисковите за падане от височина, което пък е сред основните причини за трудовия травматизъм. За да се сведат рисковете до минимум, е важно всяко работно място, което се намира на височина повече от 1,5 м, да се обезопаси срещу падане. Затова при кампанията на санираните обекти инспекторите ще установяват дали са предвидени мерки за защита срещу падане от височина.
За успешната работа с въжета са важни обученията и инструкциите за използването им. Обученията включват и оказване на първа долекарска помощ на паднал и висящ на колана човек. Важно е да има ефективна комуникация между работещите, за да може в случай на инцидент да се окаже незабавна помощ на пострадалия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn