Възможност за младежи до 29 години с висше образование да започнат работа по програма „Старт на кариерата”

Процедура за работни места в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2022 г.

Процедурата за набиране на кандидати за работа в публичния сектор по програма „Старт на кариерата” предстои в края на месец януари 2022г. Инициативата, която се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, дава възможност на младежи със завършено висше образование до 29 години, да работят 12 месеца в централни институции, министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит по специалността си. 

Целта на програмата е да се улесни преходът от образование към заетост и да се постигне гъвкава комбинация от знания, умения и практика в съответствие със съвременните изисквания на трудовия пазар. Заетостта на младежите се финансира със средства от държавния бюджет в рамките на Националния план за действие по заетостта.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години и да имат висше образование, съответстващо на изискванията на работодателя за заемане на конкретното работно място. Друго условие е да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Повече информация и насочване младежите могат да получат в Дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Д-р Лонг” 3, стая № 5 или на тел: 0357 6 4045 и 0882825272.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn