Върнато от областния управител решение събира съветниците на извънредна сесия

Общински съвет свиква  извънредно заседание на 15 октомври. Поводът е върнато от областния управител решение, взето от местния парламент на 16.09.2015 година, което ще бъде гледано отново на това заседание. Решението касае продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Става въпрос за две ливади, намиращи се в землището на град Панагюрище, в местността Буеви ниви.
„Ливадите публична или частна собственост подлежат на специален режим на управление и разпореждане, а законовите норми поставят тези имоти под особена закрила“, се казва в заповедта на губернатора, която е с дата 05.10.2015 година. Областният управител се позовава на разпоредба от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, според която имоти с начин на трайно ползване – ливади не могат да бъдат обект на продажба, а за тях е предвиден специален ред за управление, регламентиран в чл. 37 от ЗСПЗЗ. Върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да бъде разгледано от Общински съвет – Панагюрище в 14-дневен срок от получаване на заповедта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn