В ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян“ търсят медицинска сестра

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

Обявява подбор

за длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” код по НКПД  22216007  – 1 брой.

Цел на длъжността: Следи за здравето и  здравословните условия за пребиваване на потребителите в Дневния център. Извършва сутрешен филтър на персонала и потребителите. Измерва артериалното налягане. Води и съхранява медицинската документация в социалната услуга. Контролира качеството и количеството на храната. Осъществява контрол по изпълнението на санитарно-хигиените изисквания в Центъра.

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –  „професионален бакалавър“ –  специалност: „Медицинска сестра”

или завършено образование подходящо за  медицинско лице;

 • Професионален опит по специалността се счита за предимство;
 • Много добри  организационни и комуникативни умения;
 • Адаптивност и умения за работа в екип;
 • Лични качества – лоялност, креативност, надеждност, позитивно отношение;
 • Работа с компютър и офис техника;
 • Да няма дисциплинарни наказания.

Необходими документи за участие в подбора за посоченото свободно работно място:

 • Писмено заявление (в свободен текст) до директора на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище;
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителна квалификация (ако притежава);
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Документите се подават лично в ДЦПЛУ,  гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” № 32.

Срок  за подаване на документите: 18.09.2023 г. включително,  до 16:00 часа.

Начин на провеждане:

 

 • Подборът на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване с кандидатите, допуснати до втори етап.
 • Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1  във връзка с чл.
 • 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

 

Лице за контакти: Нина Калоянова

директор на ДЦПЛУ „Св. Св. Козма и Дамян”, гр. Панагюрище

тел. 0884 48 26 12,  0357 90219, e-mail: dcvhu_pan@abv.bg

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn