В областна администрация Пазарджик се проведе обществено обсъждане на Проекта на Концепция на Закон за социалните услуги

Днес в областна администрация Пазарджик се проведе обществено обсъждане на проекта на Концепция на Закона за социалните услуги. Заместник областният управител Петър Белчев откри срещата и посочи, че целта на общественото обсъждане е осигуряване на публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни. Всички получени предложения и мнения ще бъдат обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията. По покана на областния управител в дискусията се включиха представители на общините, ръководители на институции – Социално подпомагане, Бюра по труда, РЗИ, РУО Пазарджик, управители и доставчици на социални услуги от областта.

Към настоящия момент на територията на област Пазарджик са разкрити и действат 72 услуги държавно делегирана дейност – 5 от тях са специализирани институции, 35 са резидентен тип и 31 услуги в общността. Предвид актуалното състояние на системата от услуги в област Пазарджик и нарастващата потребност от дългосрочна грижа за възрастните хора и лицата с увреждания, участниците в дискусията акцентираха в бъдеще да се развиват активно мобилните социални услуги. Те ще осигурят достъп до услуги в семейна среда за възрастни и самотни хора, лица и деца с увреждания, живеещи в малките населени места. Целта е услугата да отиде при клиента, по адреси в селата, в дома на лицето.

Бъдещата нормативна промяна в закона за социалните услуги бе подложена на обществено обсъждане след постъпило писмо на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Нормативният акт ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Проектът на Концепция за Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на Правителствения портал за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика. Целта на обсъждането бе всички предложения, мнения и становища да бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна група за разработване на закона. Всички предложения и препоръки трябва да бъдат предоставени в писмен вариант в областна администрация Пазарджик до 5 юли, за да бъдат обработени и изпратени до МТСП в срок до 7 юли.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn