В област Пазарджик функционират 25 яслени групи в детските градини с общо 704 места в тях

Към 31.12.2016 г. в област Пазарджик функционират 25 яслени групи в състава на детските градини (ДГ)  с общо 704 места в тях . В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 56, или със 7.4%, съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик. В градовете в областта детските ясли са 22 с 635 места, а в селата – 3 с 69 места.  Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. общо за област Пазарджик е 9.5 на 100 деца до 3-годишна възраст . Най-висока е осигуреността с места в общините Брацигово (28.3 на 100 деца), Стрелча (22.3 на 100 деца) и Пещера (13.8 на 100 деца).

Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.4 на 100 деца), Септември (5.7 на 100 деца) и Батак (8.4 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 599 деца, или със 108 по-малко в сравнение с 2015 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 669 деца (табл. 2), от които момчета са 347, а момичета – 332. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли намалява с 9.0%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст към края на 2016 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 90.1%.

Към 31.12.2016 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 119 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 71, като 90.1% от тях са медицински сестри (64) (табл. 3). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 48 души.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn