В община Панагюрище делът на децата под 15 години бележи известен ръст между 2016г и 2020г.

Инициативата на Института за пазарна икономика /ИПИ/ „265 истории за икономика“ представи данните за дела на децата в общото население на общините в страната. В община Панагюрище делът на децата под 15 години е 12,6% от населението и бележи малък ръст спрямо 2016 година, когато е бил 12% на фона на намаляващия брой на децата в повечето български общини. В 205 общини броят на децата намалява в периода между 2016 и 2020 г. Индикаторът от една страна илюстрира възрастовата структура на населението в различните части на страната, а от друга насочва към бъдещото състояние на местните пазари на труда и достъпа до работна сила. Картата следва възрастовите групи, представяни от Националния статистически институт, и по тази причина под „деца“ се има предвид населението на възраст под 15 години, уточняват експертите.

През 2020 г. общините с най-голям дял на населението под 15-годишна възраст са Николаево (25,4%), Кайнарджа (23,1%) и Твърдица (22,7%). Най-малко деца пък има в Невестино (4,2%), Трекляно и Бойница (по 4,6%). Оформят се няколко района с нисък дял на децата – по западната граница, край Дунав, в Родопите. Сред най-големите общини, по-висок е делът на населението под 15 годишна възраст в Бургас (15,9%) и Пловдив (15,8%). В столицата делът на децата е 15%. В повечето общини този дял е в диапазона между 10 и 15% от цялото население – в него попадат 173 общини. Наблюдава се относителен баланс между броя на общините, където делът на децата расте между 2016 и 2020 г. – те са 127, спрямо 126 в които делът намалява, а в 12 остава непроменен.
През 2020 г. общият брой на населението под 15 годишна възраст в страната е 999 хиляди души. Почти 1/5 от тях, или 197 хиляди са в столицата, 54 хиляди в Пловдив, а 52 хиляди – във Варна. Най-малко деца пък има в Трекляно (35), Бойница (38), Макреш и Невестино (по 82).

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn