В общинската хазна са постъпили над 170 хил.лв. от наем на имущество през 2015 година

Приходите за Община Панагюрище от договори за наем на имущество-общинска собственост за периода 01.01.2015.-31.12.2015 г. са в размер на 177 169,42 лв. /с ДДС/, сочи отчетът за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти.

Местният парламент прие Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 година, на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2016 година и Стратегията за управление на общинската собственост в община Панагюрище за 2016-2019 година по време на заседанието си миналата седмица. Ресорният заместник-кмет на община Панагюрище Георги Павлов представи данни от отчета  за 2015 година, набеляза и приоритетите в стратегията за управление за следващите три години.

От отчета става ясно, че през 2015 гоина са сключени 11 бр. договори за наем и са прекратени 18 бр. Общият брой на договорите за наем към 31.12.2015 г. е 84 бр., от които наем терен -15 бр. и наем имущество – 69 бр. Несъбраните задължения за отчетния период са в размер на 4394,71 лв. с ДДС. Приходите от договори за наем терен за периода 01.01.2015.-31.12.2015 год. са в размер на 10876,19 лв. Няма несъбраните задължения за отчетния период.
Приходите от ползване на общински терени за улична търговия и поставяне на маси и столове пред заведенията (т.н. тротоарно право) са както следва:
-Тротоарно право за поставяне на маси и столове пред заведенията – 17 998,84 лв.
-Тротоарно право за ползаване на общински терен до 4 кв.м. – 15 293,27 лв.
– Общо приходи от продажби на общинско имущество – 106 564,38 лева /без земеделски земи/
– Общо приходи от учредяване на право на строеж – 38 275 лева
– Приходи от наем от общински жилища – 3 638 лева
– Приходи от продажба на земи от общинския поземлен фонд – продадени са 141,2 дка земя на обща стойност 164 349,17 лв.
– Приходите от наем и аренда на земеделски земи от ОПФ (пасища, ниви и ливади) към 31.12.2015 г. са в размер на 182 000 лв. Несъбраните задължения за отчетния период са в размер на 40 000 лв.
– Приходите от наем на язовири за отчетния период са 500 лв., а несъбраните задължения са в размер на 2500 лева.
Още по темата ще намерите на страниците на вестник „Оборище” следващата седмица.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn