В ОУ „Проф. Марин Дринов“ стартират дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

В ОУ „Проф. Марин Дринов“ стартират дейностите по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.

Проектът е подчинен на идеята за превръщането на библиотеките в съвременна образователна среда, както и в място за развлечение и прекарване на свободното време на учениците.

В рамките на една учебна година са предвидени дейности, насочени в две направления. Фокус на първото е училищната библиотека – модернизиране на физическата среда, обогатяване на библиотечния фонд и повишаване на неговата релевантност, стимулиране интереса към четене и създаване на трайни навици за ползване на библиотечните ресурси, повишване дигителните умения и компетентности на учениците в STEM дисциплините, подпомагане на образователния и възпитателен процес.

Цел на второто направление са обществените библиотеки – организиране на разнообразни партньорски инициативи с обществените библиотеки в град Панагюрище, с . Баня и Столична библиотека, град София, провеждане на учебни часове по различни предмети в обществената библиотека, привличане на читатели, съвместни тематични срещи и обучения на библиотекари и учители в помощ на дигитализацията на образованието.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn