В ОУ „Свещеник Недельо Иванов“, село Поибрене стартира проект „Твоят час“

На 1 декември в ОУ „Свещеник Недельо Иванов“, село Поибрене стартира проект „Твоят час“по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“.
За учебната 2016/2017 г. са сформирани 4-и групи за извънкласни дейности, съобщиха от училището:
1. „Български език ще зная, като уча и играя” – 1 група от 10 деца, от 1 и 2 клас с ръководител Маргарита Лангерова
2. Приложни занимания- 1 група от 16 деца от 1 и 2 клас, с ръководител Параскева Ангелкова
3. БЕЛ- 1 група от 10 деца от 3 клас, с ръководител Радка Георгиева
4. „Млад шахматист” – 1 група от 17 деца от 3 и 4 клас, с ръководител Пенка Зубева

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn