В ОУ „Св. Недельо Иванов“, с. Поибрене проведоха втора обща родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“

Днес, 08.02.2023 г. в ОУ „Св. Недельо Иванов“, с. Поибрене беше проведена планираната втора обща родителска среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, съобщиха от училището.

Ние учителите смятаме, че формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането, обучението и възпитанието им. Това споделят от екипа на ОУ „Св. Недельо Иванов“. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда, ще подобри отношението им към училището и образованието и ще даде възможност всяко дете да развие своя потенциал. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност.

Съществуват съществени доказателства, които доказват, че участието на родителите носи полза на учениците, за повишаване на образователните им постижения. Има и други предимства за децата, когато родителите се включват – а именно, повишена мотивация за учене, подобрено поведение, по-редовно посещение и по-позитивно отношение към домашните и училището като цяло. Освен това, като имат повече контакти с родителите, учителите научават повече за нуждите на учениците и домашната среда, което е информация, която те могат да приложат за по-добро задоволяване на тези нужди.

Желанието на педагогическият екип на училището е да постигне споделена визия с родителите за развитие на училището чрез утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, на чувство за общност на принадлежност и стремеж към по-добри постижения на учениците.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn