В Пазарджик започна конференция на педагози от областта, страната и Испания

Днес, 30 май, в Пленарна зала на Община Пазарджик беше открита Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи” с представяне на добри практики по изпълнение на Националните стратегии на МОН, съобщават от РУО – Пазарджик, което, заедно с Община Пазарджик е организатор на събитието. Конференцията е двудневна – на 30 и 31 май.

Основната идея е работа по изпълнението на Националните стратегии на МОН, съхраняване и обогатяване на добрите традиции, популяризиране на иновативни педагогически модели и добри педагогически практики, с цел осигуряване на възможност за равен достъп и качествено образование на децата и учениците.

Участниците са директори и учители от училища и детски градини от област Пазарджик – общините Пазарджик, Белово, Велинград, Ракитово, Панагюрище, Брацигово, Пещера, Септември и Стрелча, както и от страната – градовете. Пловдив, Кърджали, Стара Загора, Враца, Варна, София, Елин Пелин, Бяла Слатина, Казанлък. В работата й ще вземат участие и педагази от Испания – Българско неделно училище „Свети Седмочисленици“ Тарагона – Реус и Българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Барселона.

В двата дни на конференцията ще бъдат представени и обсъдени 120 доклада – добри практики за изпълнение на следните Национални стратегии на МОН:

– Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година

– Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 година)

– Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 година)

– Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Р България (2014-2020 година)

– Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020 година)

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn