В Панагюрище бе открита зала за информиране за кариерното развитие на учениците от общината

На 19-ти февруари в Обединен детски комплекс бе открита нова зала за информиране, оборудвана с дарение от „Ротари клуб” – Панагюрище. Сред присъстващите на събитието бяха председателят на Общински съвет-Панагюрище Христо Калоянов, кметът на община Панагюрище Никола Белишки, заместник-кметът Галина Матанова, дистрикт гуверньорът на Дистрикт 2482 България Нина Митева, елект президентът на „Ротари клуб”-Панагюрище адвокат Стоян Джубелиев и членове на клуба.
kabinetaОборудваната благодарение на дарението от „Ротари клуб” с нови компютърни конфигурации зала ще се използва като зала за информиране за кариерното развитие на учениците от община Панагюрище”, съобщи директорът на ОДК Недялка Наплатанова. Тя припомни, че съгласно Закона за предучилищното и училищно възпитание, с решение на Общински съвет – Панагюрище, ОДК ще бъде преобразуван в Център за подкрепа на личностно развитие.
s naplatanova„Ние ще продължим досегашната си дейност по развитие интересите, способностите и дарованията на децата и учениците от общината в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Освен това като специализирана структура ще развиваме и дейност по кариерното ориентиране и консултиране. Ще подпомагаме избора на професия на учениците, ще ги учим на знания и умения, които ще им позволят да подобрят своята пригодност за заетост, което е много важно”, каза Наплатанова и допълни, че с направеното дарение се прави първата стъпка по преустройството и ремонта на част от помещенията за целите на кариерното ориентиране.
Залата за информиране ще бъде дооборудвана, ще бъде обособена зала за групова работа и стая за индивидуални консултации.  Презентация на част от дейностите, които ще се осъществяват в центъра направи Иванка Тодева, старши учител хуманитарни и обществени дисциплини, притежаваща сертификат за кариерен консултант.karieren centre
Наплатанова връчи на елект президента на „Ротари клуб”-Панагюрище адв. Стоян Джубелиев свидетелство за дарение с благодарност за благородния жест.
„Развитието на образованието е от съществен обществен интерес, Ротари е организация в служба на обществото, ето защо ние с голямо желание се включихме в реализирането на този проект, и ще продължим да бъдем да бъдем ваши партньори”, каза Джубелиев. Той благодари на общинското ръководство за партньорството и на всички ротарианци , помогнали с идеи и инициативност за събирането на необходимите средства.
За мен е чест, че именно в деня, в който почитаме паметта на Васил Левски, ние присъстваме на подобно събитие. Това е доказателство, че изпълняваме заветите на Апостола, работим за бъдещето на нашата държава, за децата”, каза кметът Никола Белишки. Той припомни, че проектът, който предстои да бъде реализиран включва изцяло обновяване на сградата и прилежащите части. Това е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Панагюрище. Стойността на проекта е 900 хиляди лева.
Преди откриването на новата зала за информиране в ОДК, членовете на „Ротари клуб”-Панагюрище и дистрикт гуверньорът на Дистрикт 2482 България Нина Митева поднесоха венец пред паметника на първия български ротарианец Събо Николов в градския парк и запечатиха със снимка посещението на високия гост в града ни.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn