В Панагюрище се проведе първото обществено обсъждане на Концепция за ИТИ в област Пазарджик

На 12.03.2024 г., в Сесийна зала на Община Панагюрище, се проведе публично обсъждане на „Концепция за интегрирани териториални инвестиции в Община Панагюрище“. В събитието се включиха зам.-кметът на Община Панагюрище Стоян Бодуров, представители на местната администрация, медии, граждани, бизнес и други заинтересовани страни.

Екипът на Областен информационен център – Пазарджик, част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион, откри събитието, като запозна присъстващите с етапите на оценка и подчерта важността от обществена подкрепа на концепцията. На срещата, Мария Станкова – Началник отдел „Обществени поръчки, проекти и общинска собсвеност“, представи с подробности залегналите идеи и дейности по концепцията, както и ефекта, който ще бъде постигнат при изпълнението им.

В концепцията на Община Панагюрище заложените мерки, включват дейности за енергийна ефективност на публични сгради, изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, изграждане на зелени площи в междублокови пространства, изграждане на зарядни станции за електрически автомобили и др. Предвижда се финансирането на концепцията да бъде осигурено по програма – „Развитие на регионите“ 2021-2027, и съфинансиране със собствени средства.

По време на публичното обсъждане, присъстващите изразиха одобрението си за концепцията, както и мнения относно ползотворния ефект от изпълнението на концепцията. Единствената препоръка беше относно озеленяването, което според гражданите, следва да се направи с подходящи за озеленяване растения и при запазване на растения от защитен вид. Всички мнения и предложения ще бъдат обобщени в доклад и представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn