В Панагюрище ще се проведе част от обучението по програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“

Първите обучения по програмата „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“ започват на 21 август и продължават до 4 септември, като част от тях ще се проведат в Панагюрище.
Две нови училища от Пазарджишка област – ОУ „Христо Ботев” от Велинград и OУ “Проф. Иван Батаклиев” от Пазарджик, са част от втория випуск на програмата, съобщават от фондация “Заедно в час”. В новия випуск на програмата влизат 27 училища от 18 области и 21 населени места.Те са избрани от 99 кандидатури на училища от цялата страна, които комисията по подбор е оценила като много силни.
Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Новите училища се присъединяват към още над 20 училища, които продължават развитието си във втората си година на програмата. Сред училищата, които продължават втора година в програмата е и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Ветрен.
Обученията за училищата първа година, сред които са ОУ „Христо Ботев” от Велинград и OУ “Проф. Иван Батаклиев” от Пазарджик, са в с. Арбанаси, а тези за втора, сред които е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в Панагюрище. В обученията ще вземат участие общо над 150 директори, зам.-директори, главни, старши и други учители, избрани от училищата. Заради мерки за безопасност училищните екипи са разделени на две групи, които ще преминат през идентични обучителни сесии в рамките на една седмица.
Екипът от обучители на “Заедно в час” е предвидил за новите участници в програмата обучение върху принципите на разпределеното лидерство или как повече хора могат да мислят и поемат отговорност за качеството на преподаване и учене в училище.  Училищните екипи ще работят още върху развитието на разбирането си за професионалните учебни общности като лидерски групи от учители, които заедно обсъждат и помагат за споделянето и подобряването на преподавателските практики в цялото училище.

Заедно в час“ работи в област Пазарджик от 2011 г., като през годините в училища в областта са преподавали много учители от другата програма на „Заедно в час“ „Нов път в преподаването“. 
„Училища за пример“ е двугодишна програма за професионално развитие на цели училищни екипи и се състои от две неразделни части:курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата започна през есента на 2020 г. и е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn