В Панагюрище ще се проведе Национална научна конференция, посветена на Априлското въстание

Национална научна конференция на тема: „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА: ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ“ ще се проведе а 12 и 13 май в Панагюрище. Организатори са Община Панагюрище, Институт за исторически изследвания-БАН, Сдружение „Български музеи“ и Историческият музей в Панагюрище, който ще е и домакин на събитието. Стремежът на организаторите на научната конференция е да се постави във фокуса на вниманието на научната общност Априлското въстание и да се даде възможност това значимо събитие да бъде представено през  погледа на съвременните научни търсения, като се изнесат нови факти, аргументи, и интепретации.
Ето и програмата на научната конференция, публикувана от Исторически музей-Панагюрище:
П Р О Г Р А М А
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ 1876 ГОДИНА: ИСТОРИЧЕСКИ И ИСТОРИОГРАФСКИ АСПЕКТИ”
12 – 13 май 2021 г.
12 май 2021 г. (сряда)
12.00 – 13.00 – Посрещане и регистрация на участниците в конференцията,
Исторически музей – Панагюрище, ул. „Райна Княгиня” № 28
13.30 – 14.00 – Откриване на конференцията и приветствия
Пленарно заседание: 14.00 – 15.00
Председател: Проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски“
14.00 – 14.15 – проф. д-р Пламен Митев, СУ „Св. Климент Охридски”
Въстанието в Първи революционен окръг (историографски бележки)
14.15 – 14.30 – проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Фондация „Васил Левски“
За военните характеристики на Априлското въстание
14.30 – 14. 45 – доц. д-р Пламен Божинов, ИИстИ – БАН
Цариградските българи и Априлското въстание между отрицанието и защитата
14.45 – 15.00 – гл. ас. д-р Николай Хрисимов и д-р Симеон Цветков,
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РИМ – Велико Търново
Поява на девиза „Свобода или смърт“ в българските революционни среди
15.10 – 18.00 – ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ
Първа секция: зала – Исторически музей
Председател: проф. д-р Пламен Митев
Секретар: Дора Чаушева
15.10 – 15.20 – доц. д-р Милен Куманов, ИИстИ при БАН
Стефан Стамболов и Априлското въстание
15.20 – 15.30 – проф. д.и.н. Вера Бонева, УниБИТ – София
Апостолът Георги Апостолов
15.30 – 15.40 – д-р Милена Георгиева, РИМ – Шумен
Военнореволюционните възгледи на апостола Панайот Волов в контекста на казуса от Април 1876 г. – „…защото е по-достоен от мене”
15.40 – 15.50 – гл. ас. д-р Милена Маринова, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН
Участието на братята Рачевски (Ангел, Гено и Георги) от с. Мусина, Великотърновско в четата на поп Харитон през 1876 г. и поддържането на паметта за тяхното дело сред потомците им и местната общност до наши дни
15.50 – 16.00 – доц. д-р Атанас Шопов, ИМ – Панагюрище
Щрихи от родолюбивата дейност на Павел Петров Шопов (1856 – 1931)
16.00 – 16.10 – Ани Саргавакян
Димитър Бошнаков и подготовката за въстание в Трети Врачански революционен окръг
16.10 – 16.20 – Сашка Димова, ИМ – Батак
Баташките жени в Априлското въстание
16.20 – 16.40 – кафе пауза
Председател: проф. д.и.н. Вера Бонева
Секретар: Дора Чаушева
16.40 – 16.50 – Христина Манова, ИМ – Разлог
Един живот, изпълнен с доблест и смелост на Костадин Астинов от Мехомия
16.50 – 17.00 – Стефан Мерачев – краевед
Бенковски и Априлското въстание в с. Ветрен, Пазарджишко
17. 00 – 17.10 – Райна Пачева, Дирекция на музеите – Копривщица
Участието на Тодор Каблешков в дейността на революционните комитети извън Копривщица
17.10 – 17.20 – Гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева, ИИстИ – БАН
Райна Княгиня и издателската съдба на „Автобиография“
17.20 – 17.30 – Дора Чаушева, НМ „Васил Левски“ – Карлово
За изличаването на паметта за Априлското въстание
Дискусия
18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет“, Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.
Втора секция: зала изложби – Исторически музей
Председател: проф. д.и.н. Илия Тодев
Секретар: Светлана Мухова
15.10 – 15.20 – Светлана Мухова, Дирекция на музеите – Копривщица
Кървавото писмо на Тодор Каблешков – „Неизвестно произведение на Захари Стоянов“ или исторически документ
15.20 – 15.30 – доц. д-р Веселина Вачкова, ИИстИ – БАН,
ИМ – Перущица
Хроника на една саможертва (щрихи от Въстанието в Перущица)
15.30 – 15.40 – Нели Стоянова, РИМ – Враца
По въпроса за (не)участието на Враца и врачани в подготовката и провеждането на Априлското въстание 1876 г.
15.40 – 15.50 – д-р Георги Тренчев, Македонски научен институт – София
Подготовката за участие в Априлското въстание от 1876 г. в Югозападна България
15.50 – 16.00 – Красимир Григоров, историк – гр. Враца
Истината за тленните останки на Христо Ботев и неговите загинали четници през м. май 1876 г.
16.00 – 16.10 – Надя Романкова, ИМ – Стрелча
Стрелча в Априлското въстание
16.10 – 16.20 – д-р Иван Иванов, гр. Пирдоп
За участието на жителите от селата Смолско и Каменица
в Априлското въстание от 1876 г.
16.20 – 16.40 – кафе пауза
Председател: проф. д.и.н. Щелиян Щерионов
Секретар: Светлана Мухова
16.40 – 16.50 – Ирина Ботева, ИМ – Панагюрище
Защо Панагюрище?
(Панагюрище в навечерието на Априлското въстание –
икономика и духовност)
16.50 – 17.00 – доц. д-р Наталия Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и
Московски държавен университет „М. В. Ломоносов”
Априлското въстание от 1876 г. на страниците на „Ratna kronika” – аспекти на романтичната интерпретация
17.00 – 17.10 – Методи Навущанов, ИМ – Панагюрище
Из фонда на Исторически музей – Панагюрище – ятагани
17.10 – 17.20 – доц. д-р инж. Георги Маринов, Клуб „РАВ и РЛТ“ към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва „Генерал Георги Ямаков“
Оръжието на участници в Априлското въстание 1876 г.
17.20 – 17.30 – Мария Деянова, ИМ – Карлово
Възрожденската община в Карлово и участието в борбата за национално освобождение
17.30 – 17.40 – Софка Тенчева, ИМ – Батак
Април 1876. Икони от фонда на Исторически музей – Батак
Дискусия
18.15 – 19.00 – Представяне на книгата на проф. Илия Тодев „Батак в Априлското въстание – и в българската памет“, Изд. „Захарий Стоянов”. С., 2019.
20.00 – Коктейл в ресторант „Каменград”
13 май 2021 г. (четвъртък)
9.00 – 9.30 – на кафе в Исторически музей – Панагюрище
Зала в Исторически музей
Председател: доц. д-р Пламен Божинов
Секретар: гл. ас. д-р Даниела Вичкова
9.30 – 9.40 – Проф. д.и.н. Щелиян Щерионов, Институт за изследване на населението и човека – БАН
Гръцки извори за Априлското въстание
9.40 – 9.50 – доц. д-р Радослав Спасов, СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет
Отзвукът от Априлското въстание и английската дипломация
9.50 – 10.00 – проф. д-р Красимира Табакова, СУ „Св. Климент Охридски”
Априлското въстание в действащите български учебници
10.00 – 10.10 – д-р Тотка Григорова, Кирило-Методиевски научен център при БАН
Изображения на славянските просветители от Панагюрския край (втората половина на XIX век)
10.10 – 10.20 – д-р Момчил Маринов и Радослав Петков, ИМ „Искра“ – Казанлък
Априлското въстание и българските розотърговци
10.20 – 10.30 – докторант Владимир Терзиев, СУ„Св. Климент Охридски“
Априлското въстание и медицинската общественост – основни тенденции, постижения и слабости в историографията
10.30 – 10.40 – д-р Десислава Костадинова, ИИстИ – БАН
Димитър Страшимиров – изследовател на Априлското въстание
10.40 – 10.50 – доц. д-р Мариана Няголова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Оценката на Априлското въстание в българската историческа психология, в периода 1935 – 1945 г.
10.50 – 11.00 – Севдалина Попова, ИМ – Белово
Участието на Белово в Априлското въстание /1876 г./ през погледа на очевидеца Никола Йонков Владикин
11.00 – 11.10 – Стоян Иванов, ИМ – Клисура
Съграждането на паметта в Клисура
11.10 – 11.20 – Катя Зографова, Национален литературен музей – София
Фигурата на лейди Емили Странгфорд в историята и литературата на България след 1876 г.
Обща дискусия
Закриване на конференцията
Посещение на музейните обекти в Панагюрище
Забележка:
1. Всички допълнителни промени по време на конференцията се решават и извършват от председателите и секретарите на секции.
2. Срок за представяне на материалите за печат – на електронен носител и хартиен отпечатък:
– І-ви срок – в деня на конференцията на председателите и секретарите на секции;
– ІІ-ри срок – до 30 юли 2021 г.
На адрес:
Исторически музей – Панагюрище 4500, ул. „Райна Княгиня” № 28
e-mail: histmuzpan@abv.bg
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn