В Панагюрище ще се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за отглеждане на животни

Общественото обсъждане на Наредбата за отглеждане на животни – компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище ще се проведе на 13 февруари. Заместник-кметът „Стопански дейности“ на община Панагюрище инж. Георги Павлов отправя покана за участие в общественото обсъждане. То ще се проведе идния вторник от 15.00 часа в Сесийната зала на Община Панагюрище.

Проектът е публикуван на  интернет страницата на Община Панагюрище www.panagyurishte.org. Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail:  obstina@abv.bg или подавани в писмен вид в Център за административно обслужване  на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn