В ПГИТМТ-Панагюрище се проведе работна среща по проект „ДОМИНО“ и предимствата на дуалното обучение

В  Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм се проведе  работна среща на представители на  предприятията –партньори  и екип от училището, които работят съвместно по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система – проекта  ДОМИНО. В срещата участваха  г-жа Соня Славкова от ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД, г-жа Светла Парашкевова и г-ца Виктория Каменска от страна на ОПТИКС АД. Производствени ангажименти попречиха на  представителя на третата фирма, включена в проекта – АСТРОИДА  да присъства.

Заместник-директорът на ПГИТМТ Ана Делирадева представи презентация за запознаване на присъстващите с промените  в закона за професионалното образование и обучение, които касаят  дуалната форма на обучение на учениците,  развитието на проекта до момента и очакваните резултати.

Подчерта се добрият опит и резултатите от  проекта ДОМИНО за успешно включване на фирмите в системата на професионалното обучение. Очертаха се и предимствата за учениците и учебния процес  през първия гимназиален етап, – осигурена  стипендия,  оборудване на училищните лаборатории и работилници, предоставяне на учебни помагала. В 11 и 12 клас учениците ще практикуват  работа на реални работни места в предприятията на фирмите-партньори по проекта ДОМИНО. Професионалното обучение се организира съвместно от екипи, включващи учители от ПГИТМТ и добре обучени наставници.

От своя страна инж. Лушка Апостолова, директор  на ПГТИМТ обърна внимание и на други  аспекти от дуалното обучение. „Едната полза  е икономическа, а другата социална. Икономическото предимство  се изразява в полза както за компаниите, така и за семействата. Социалната полза се изразява в повишаване на отговорността на младите хора и мотивацията им за добра трудова изява“, коментира Апостолова.

За предстоящата учебна година ПГИТМТ залага изцяло на паралелки по дуална система на обучение, за да отговори на желанията на фирмите от община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn