В план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите се включва и закупуването на машини за гласуване

Правителството одобри допълнение на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В постановлението се включва нова разпоредба, която предвижда по предложение на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната, съгласувано с Централната избирателна комисия, да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на ЦИК за покриване на цената по договор/договори за обществена поръчка във връзка с осигуряването на машинното гласуване.

Конкретният размер на допълнителните разходи ще бъде определен до размера на сключения/те договор/и. Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn