В първата карта на индустрията фигурират и панагюрски фирми с приходи от оперативна дейност под 10 млн.евро годишно

За първи път България има карта на индустрията.  Част от нея са 40 000 компании с над 600 000 служители и общ оборот от над 36,8 милиарда евро. Проектът BG Industry Map обединява в сайт информация за 14-те водещи индустрии в страната. Данните са интерактивни, свързани са с търговския регистър и непрекъснато се актуализират. Всяка индустрия е представена с два вида карти – за брой заети лица и за оборот. На сайта https://bgindustrymap.com/bg има информация за фирмите в съответния сектор и къде в България са позиционирани те. Сайтът позволява да се избира между представяне по брой заети лица или оборот, търсене по име на фирмата във всички или конкретно избран сектор, като предоставя информация за ЕИК, брой служители, приходи и нетен резултат на всяка една фирма.
От област Пазарджик броят на компаниите е 9,273, общ оборот на всички фирми: 4,511,691,000 лв. Сред тях фигурират и фирми от Панагюрище, от различни сектори. Панагюрските фирми по приходи от оперативна дейност попадат в категориите микро и малки фирми, съответно с годишен оборот под 2 млн.евро и под 10 млн.eвро.
Идеята  за картата е на Министерството на икономиката. Инициативата е реализирана в партньорството с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ).
Картите обхващат следните индустрии:

 • Автомобилна
 • IT
 • Аутсорсинг
 • Енергийна
 • Машинна
 • Мехатроника
 • Хранително-вкусова
 • Козметична
 • Текстилна
 • Водна и морска
 • Мебелна
 • Биотехнологии
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Образователна

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn