В системата на Министерството на правосъдието ще бъдат съкратени 571 щата

Правителството прие постановление за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на правосъдието. Това са Националното бюро за правна помощ, директорът на Централния регистър на особените залози, изпълнителният директор на Агенцията по вписванията, главните дирекции „Охрана” и „Изпълнение на наказанията”.

С постановлението се правят промени и в числеността на служителите в системата на Министерството на правосъдието с цел оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет и с ПМС 8/2015 г. за изпълнението му.

Щатните бройки в МП се намаляват от 264 на 250. Числеността в структурите на второстепенните разпоредители се оптимизира с общо 557 щатни бройки. В резултат на това броят на администрация и служители там от 6588 стават 6031, а общият брой на предложените за съкращаване щатове – 571.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn