В СУ „Нешо Бончев” родители и специалисти беседват по проблемите на младите

На 20-ти ноември в СУ „Нешо Бончев” се проведоха две срещи с родители по Национална програма  „Заедно за всяко дете -2018 г“, реализирана чрез училищния проект  „Заедно за нашите деца“. В първата среща на тема „Модели на семейното възпитание“ лектори от ЦОП „Зора“ – психологът Десислава Добрева и социалният работник Красимира Маринска, по достъпен и атрактивен начин представиха пред родителите проблема за ролята на родителската подкрепата, която безспорно е в основата на личностното израстване на детето и доброто му реализиране в бъдеще.

В хода на втората среща по училищния проект на тема „Технологиите-новата зависимост при младите “ педагогическият съветник Илияна Александрова с родители на шестокласници дискутираха по въпроси, свързани с употребата на новите технологии – колко време е нормално детето да бъде в онлайн среда,  рисковете от онлайн приятелствата и др.

                                                Екип „Реклама”, СУ „Н. Бончев”

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn