Гласуват нова Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания

Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище ще бъде гласувана на сесията на Общински съвет-Панагюрище на 27 юли.

Припомняме, че Община Панагюрище разработи проект на нова Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на общината.
Изготвянето на проекта на Наредбата е в потвърждение на стремежа ни да планираме и реализираме социална политика, ангажирана и последователна по отношение на подкрепата на потребностите на децата, хората с увреждания, уязвимите групи и възрастните хора в общността“, посочи в доклада с мотиви и предварителна оценка на въздействието на Наредбата заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ на община Панагюрище Галина Матанова.

През месец май т.г. беше отменена действащата от 2017 година Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на община Панагюрище, а решението за изработването на нова Наредба е обусловено от необходимостта от съответствие с новите законови разпоредби. Като цяло проектът на новия нормативен акт цели подобряване функционирането на клубовете. Заложени са цели като преодоляване на социална изолация и социално включване в местните общности на уязвими групи и възрастни хора, улеснен достъп до социални услуги. Към настоящия момент деветте клуба за пенсионери и лица с увреждания съществуват като форма на социална интеграция, финансирана частично от общинския бюджет.

Предложения и становища по проекта на Наредбата можеха да се направят до 28 юни, но такива не са постъпили. Агенцията за хората с увреждания е съгласувала проекта на нормативния акт без забележки.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn