Годишният план за ползване на дървесина през 2016 година

Община Панагюрище обяви годишния план за ползване на дървесина за 2016 година:
ВСИЧКО / І + ІІ + ІV /
Показатели Площ Ст.маса Лежаща Едра Средна Дребна Дърва
ха м3 маса м3 м3 м3 м3 м3
Общо А+Б
1. По ГСП 137,3 4252 3525 514 757 462 1792
2. Год. план 127,9 2878 2454 31 300 47 2076
% (2/1) 93 68 70 6 40 10 116
А.Иглолистни
1. По ГСП 39,0 1648 1206 172 451 289 294
2. Год. план 78,8 1517 1314 19 295 47 953
% (2/1) 202 92 109 11 65 16 324
в т.ч. бял бор 5,1 1084 939 19 210 13 697
смърч 0,0 0 0 0 0 0 0
ела 0,0 0 0 0 0 0 0
Б.Широколистни
1. По ГСП 98,3 2604 2319 342 306 173 1498
2. Год. план 49,1 1361 1140 12 5 0 1123
% (2/1) 50 52 49 4 2 0 75
Бук по ГСП 10,1 326 280 84 26 15 155
Бук год. план 5,9 157 142 0 0 0 142
% 58 48 51 0 0 0 92
Дъб по ГСП 46,2 625 559 110 67 61 321
Дъб год. план 40,2 1160 998 12 5 0 981
% 87 186 179 11 7 0 306
Цер по ГСП 33,0 1057 939 78 116 52 693
Цер год. план 0,0 44 0 0 0 0 0
% 0 4 0 0 0 0 0
Топола по ГСП 2,0 212 192 58 70 10 54
Топола год. план 0,0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0
Акация по ГСП 5,0 264 242 8 15 18 201
Акация год. план 3,0 0 0 0 0 0 0
% 60 0 0 0 0 0 0
Др.шир.по ГСП 2,0 120 107 4 12 17 74
Др.шир. год. план 0,0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn