Готова е Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество

Наредбата за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Панагюрище вече е качена на интернет страницата на Общински съвет.
Глоби от 100 до 1 000 лева чакат нарушителите.  Предстои нейното разглеждане и приемане от местния парламент. Предложението за това е входирано в писмо до председателя на градския парламент от общинската съветничка Пенка Пиперкова.
Идеята за такава наредба се зароди преди повече от година по време на организираните от кмета на община Панагюрище Никола Белишки срещи на тема „Опазване на земеделските земи“ – едната със земеделските производители, а другата с животновъдите от общината. По време на срещите стана ясно, че съществува напрежение между зърнопроизводители и животновъди от общината и че има нужда от регламентиране на правата и задълженията им.

Наредбата е разработена след проведени срещи между Общинска администрация, общински съветници, земеделци, животновъди. Съгласувана е с Районно управление на полицията и ЛРД „Глиган”. В съответствие е със Закона за опазване на селскостопанското имущество и Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане.
Целта на наредбата е предотвратяване и ограничаване на престъпления, свързани с повреди, унищожаване, разпиляване, кражби, присвояване на селскостопанско имущество. Планиран е редът за обезщетяване на причинените вреди и размера на санкциите при констатирани нарушения. Ясно са регламентирани организирането и поддържането на полската охрана, и произтичащите права и задължения.

Няма да подлежи на опазване и охрана имущество, което е в границите на държавна собственост. Орган на управление на наредбата е кметът на общината и кметовете на кметства. Градоначалникът ще носи отговорността да създаде звено, състоящо се от отговорник, полски пазачи, доброволни сътрудници. Уреден е въпросът с набирането на такси за опазване на селскостопанското имущество. Планувано е и разходването на приходите.

Санкции ще има и за длъжностно лице, което извърши, нареди или допусне да се извърши нарушение на утвърденото в наредбата. Предвидените глоби са в размер от 100 до 1 000 лева.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn