Готовност за справяне с пожарите декларираха институциите пред областния управител

 

Анализ на възникналите пожари през лятото на 2015г. и предприетите превантивни мерки от институциите срещу пожарите през летния сезон на 2016г., бяха акцент в провелото се на 3 юни планово заседание на Областния щаб за защита при бедствия, председателствано от областния управител Гинче Караминова, съобщават от Областна администрация-Пазарджик.

По данни на РДПБЗН Пазарджик и РДГ Пазарджик, за периода 01.01.2015 г до 31.12.2015г. екипите на РДПБЗН са реагирали общо на 2494 произшествия. Интензивността на произшествията е 6.83 на денонощие. Пожарите за 2015 година са 1194 броя. За летния сезон от 01.05.2015 г до 31.10.2015 г, на територията на област Пазарджик са възникнали 522 пожара. За същия период в отрасъл горско стопанство са възникнали 10 пожара и са унищожени общо 78.5 дка гори и 5 дка лесонепригодни площи. От началото на 2016г., са възникнали и потушени два броя низови горски пожари на територията на ДГС Алабак и ДГС Белово – на обща площ около 20 дка.
Сред основните предпоставки за възникването на пожарите на територията на областта са високите температури и засушаването като основен рисков фактор; непочистените сервитутни ивици на пътища, жп линии, далекопроводи и други; необработваемите площи и пасища, както и тяхната близост до горски и житни масиви; пътища, жп линии, промишлени предприятия, туристически маршрути и други места с подчертано човешко присъствие и дейност в близост до горски масиви; границата между земеделския и горския фонд не е обезопасена в пълна степен с минерализовани ивици, като основно тези ивици не се изпълняват от ползвателите на сгради и постройки или прилежащите им зони в горския фонд; ниската противопожарна култура на населението.
Изтъкната е била липсата на доброволни формирования по Закона за защита при бедствия в част от общините, както и обезпеченост с оборудване и техника, екипировка, транспорт за създадените доброволни формирования.
Сред откроените причини за възникване на пожарите са небрежността и непредпазливостта при боравене с открит огън; паленето на стърнища; неконтролираното запалване на битови отпадъци и др. Всяка година всички общини и структури докладват за готовност за пожароопасния сезон, но след продължителните засушавания  обстановката значително се усложнява. Със заповед на областния управител е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик времето от 20.04.2016 г. до 31.10.2016 г. във връзка с опасността от възникване на горски пожари и запалвания в земеделски земи и горски територии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn