Готов е Правилникът за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище

Предложение за приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище е постъпило в местния парламент от заместник-кметът „Хуманитарни дейности” в общината Галина Матанова. Предложението е направено във връзка с влезлия в сила от 1 август 2016 година Закон за предучилищното и училищно образование, и с Решение № 223 от 27.10.2016 г. на Общински съвет-Панагюрище за преименуването на Обединен детски комплекс в Център за подкрепа за личностно развитие. Целите, които са поставени в Правилника са:

  • Осъществяване на държавна и общинска политика за осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им способности и дарования в областта на науките, изкуствата, спорта, придобиване на умения за лидерство, кариерно ориентиране и консултиране;
  • Определяне на конкретните условия и реда на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище, съобразно нормативните актове от по-висша степен.

Очакваните резултати от прилагането на Правилника са утвърждаване на Центъра като позитивна система за провеждане на модерно, достъпно, качествено и непрекъснато образование за децата и учениците от община Панагюрище, както и усъвършенстване на системата за управление на Център за подкрепа за личностно развитие, контрола за рационално управление на средствата и качеството на прилаганите услуги.

Предстои предложението на Матанова да бъде гласувано от Общински съвет-Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn