Гражданите най-често се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони

Тридесет и шест заявления за достъп до обществена информация са обслужили експертите на РИОСВ-Пазарджик през 2015г, съобщават от екоинспекцията. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната среда се възползваха двадесет и пет институции и фирми, седем граждани и четири неправителствени организации.
Всички заявители са получили исканата информация или указания. Няма издадени решения за отказ. Шестнадесет от заявленията са свързани с процеси на вземане на решения, свързани с опазване на околната среда, пет – с упражняване на законови права и интереси, десет – с резултати от контролната дейност на инспекцията и с копия на документи за проведени процедури, за постъпили в РИОСВ инвестиционни предложения в защитени зони, както и на протоколи от замервания и водни проби. Две от заявленията са свързани с отчетност на институцията, а други две – с изразходване на публични средства. Гражданите най-често се интересуват дали имотите им попадат в защитени зони или територии и от наложените от екологичното законодателство ограничения или забрани при трайното им ползване.
Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn