Гражданска защита отбелязва професионалния си празник

На 18 юли 1936 г. българският цар Борис ІІІ издава Указ №310, който утвърждава Наредбата-закон за противовъздушната и химическа защита на населението в Царството. Въз основа на него са разработени правилници и инструкции за защита на цивилното население, материалните и културните ценности в Царството, като са разпоредени задълженията на въоръжените сили и на държавните служби. През 1942 г е сформирано Управление „Противовъздушна и химическа защита“.

С Решение № 95 на Министерския съвет от 22 март 1993 година денят на утвърждаването е обявен за професионален празник на служителите от тогавашната „Гражданска защита”. По този начин се отдава полагащото се значение на приемствеността и приноса в развитието на защитата на населението при различни видове природни и технологични опасности, преминала през различни етапи, чрез специализирани структури с различна подчиненост и наименования.
На 1 януари 2011 г. се създава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, която обединява Главна дирекция „Гражданска защита“ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“.
Наред с Професионалния празник 14 септември (датата, на която през 1905 г. е учредено първото професионално обединение на пожарникарите в България), служителите от ГДПБЗН, както и ветераните от „Гражданска отбрана” и „Гражданска защита”, ще почетат 18 юли – Ден на „Гражданска защита”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn