Дадоха общински имоти за безвъзмездно ползване от спортни клубове в Панагюрище и Бъта за срок от 5 години

На редовното заседание на Общинския съвет в Панагюрище на 27 юли бе взето решение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижими имоти за срок от пет години в полза на спортни клубове в града и село Бъта.

Местният парламент гласува СК“Бойни спортове“ да ползва безвъзмездно части от спортна сграда, намираща се на ул.“Кръстьо Гешанов“ , която включва спортна зала, съблекалня, баня, сауна и коридор, намиращи се на първия етаж в сградата. Спортна зала и треньорска стая, находящи се на втория етаж на сградата.

Общинският съвет гласува също Сдружение „Обединен спортен клуб-Панагюрище“ да ползва безвъзмездно части от спортна сграда, намираща се на ул.“Кръстьо Гешанов“ , която включва спортна зала, съблекалня, баня, сауна и коридор, намиращи се на сградата. Спортна зала и треньорска стая, находящи се на втория етаж на сградата.

Местните парламентаристи дадоха съгласието си и Сдружение „ Спортен клуб Топалов“ да ползва безвъзмездно за срок от 5 години физкултурен салон, находящ се в двора на ОУ“Васил Левски“ в село Бъта.

С решение на Общински съвет-Панагюрище безвъзмездно право за ползване за срок от 5 години на физкултурен салон, находящ се в двора на ОУ“Васил Левски“ в село Бъта получи и Сдружение „ Спортен клуб Топалов Самбо“

Имотите бяха включени в годишната Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост в община Панагюрище за 2021 година.

Местните парламентаристи упълномощиха кмета на община Панагюрище Никола Белишки да сключи договори за безвъзмездно право на ползване със спортните клубове.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn