Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш” подкрепи проекта „Образование за всички“ на фондация „Асарел“

За осма поредна година Райфайзенбанк стартира дарителската кампания  „Избери, за да помогнеш” с нови 24 общественозначими проектa в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, опазване на околната среда. Един от тези проекти е „Образование за всички“ на фондация „Асарел“, който осигурява условия за равен достъп до образование на ученици от 8 до 12 клас, които са в неравностойно социално положение. Проектът се осъществява в партньорство с Община Панагюрище и ръководствата на всички шест училища в общината. По проекта „Образование за всички“ се осигуряват безплатни учебници на децата от социално слаби семейства. Тези от тях, които имат отличен успех и по-малко от 5 неизвинени отсъствия, получават стипендии от Фондацията. Чрез тази инициатива се подпомагат и  социално слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата възраст, но са записали задочна форма на обучение в Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм, гр. Панагюрище. Те получават финансова помощ за транспорт и закупуване на учебни помагала.

Още по темата – в новия брой на вестник „ОБОРИЩЕ”.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn