Дариха общински имот в полза на Министерството на здравеопазването

Със свое решение от 28 юни Общински съвет-Панагюрище даде съгласие да бъде дарен общински недвижим имот, намиращ се на ул. „Братя Дейкови”, в полза на Министерството на здравеопазването. Имотът, включващ терен с площ 3 368 кв. м. в едно с построените в него две сгради, съответно с площ 285 кв.м и 76 кв. м., ползвани от филиала на ЦДГ „Пролет”,  ще бъде преобразуван от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Дарението се извършва с цел кандидатстване и реализиране от Министерството на здравеопазването на инвестиционен проект по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 год. за подкрепа на спешната медицинска помощ.  Решението се взима с оглед осигуряване на средства за проектиране, преустройство, обзавеждане и оборудване на сгради, общинска собственост, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/-филиал Панагюрище. Местният парламент възложи на кмета на община Панагюрище да сключи договор за дарение с Министерството на здравеопазването.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn