Предвиждат преценка на риска от възникване на обучителни затруднения при деца от 3 години

Ще има обучения за учителите в детските градини в цялата страна за провеждане на ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, предвижда проект на нова наредба за приобщаващото образование. С разрешение от родител ще се прилага скрининг тест, разработен от учени и експерти и съобразен с възрастта на децата.

С проекта на наредба се дава право на регионалните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности да оказват по-голяма подкрепа на детските градини и училища в съответната област. Те ще могат да изпращат мобилни групи от специалисти – психолози, логопеди и др., в образователни институции, които нямат такива.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn