Двама министри бяха запознати с напредъка на дуалното образование и други добри практики в Панагюрище

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков и на икономиката доц. д-р Теодор Седларски посетиха Панагюрище, за да се запознаят с модела на дуалното образование в общината.

На работната среща присъстваха още кметът на община Панагюрище Никола Белишки и заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ Галина Матанова, областният управител на област Пазарджик Златко Митрев, Радка Кроснарова, председателстващ Общински съвет – Панагюрище, Валентина Кайтазова, началник на РУО-Пазарджик, директорът на Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм /ПГИТМТ/ Лушка Апостолова, представители на Сдружение на предприемачите-Панагюрище, експерти от Министерство на образованието и науката и от Министерство на енергетиката, представители на Българска минно-геоложка камара.obshta

Срещата бе организирана от Българска минно-геоложка камара и „Асарел-Медет“ АД.

1За началото на проекта за дуалното образование в община Панагюрище, реализиран в сътрудничество между бизнеса, общината и Професионалната гимназия, припомни Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси” на „Асарел-Медет”АД. Тази година е втората, в която ученици се обучават  по дуалната система. Предстои третият прием, като през месец септември учениците от първия випуск ще започнат обучение в реална работна среда.

s chobЧобанов направи и конкретни предложения: изработване на нов вид трудов договор , който да се сключва между фирмите и учениците в дуална форма на обучение,  приемане на данъчни облекчения за фирмите, които осъществяват дуално практическо обучение, осигуряване на общо обучение на наставниците и учениците, въвеждане на защитени професии в професионалното образование.

Каквито и реформи и политики да се предлагат в национален мащаб, властимащите, политиките в действие, се прокарват от учителите”, подчерта заместник-кметът Матанова и допълни: „Смятам, че от особено значение е да се осигури стандарт за квалификация на учителите. В момента има средства от общия бюджет, които се използват за това, но той не е достатъчно добре разписан и статистиката показва, че между 0.6% и 0.8% от общите бюджети се реализират за квалификация. Средствата за квалификация на един учител не достигат дори средствата по стандарт за един ученик. Трябва да има стандарт за квалификацията на всеки един учител, той да бъде приблизително равен на стандарта за един ученик, и същия да включва квалификация, в това число  и практическа такава, особено при учителите, които ще прилагат дуалната система. Трябва да се мисли за подкрепа и увеличаване на стандарта на учителите.”

Зам.-кметът Матанова сподели няколко ключови, добри практики, прилагани в община Панагюрище, които надграждат законодателните инициативи, като допълнителните педагогически услуги в детските заведения, пропорционалното разпределение на децата от етническите малцинства в паралелките във всички училища в град  Панагюрище, проектът „Образование за всички”, реализиран със съдействието на „Асарел – Медет”АД, осигуряващ помагала, учебници и стипендии на база резултати за всички деца от домакинства, попадащи под линията на бедност. Проектът „Звезден клас” за материално стимулиране на деца с изявени дарби и специалното общинско отличие „Златен ключ” за ученици, които завършват средното си образование с отличен успех. Новата наредба за финансово подпомагане на проекти за младежта в община Панагюрище – нов подход насърчаване иновативността,  новаторството и активността на младите хора.

collage(13)По отношение на дуалното обучение, заместник-кметът подчерта удовлетворението от факта, че община Панагюрище се явява първа и изпревари реформата в образованието, тъй като стартира година и половина по-рано. „Сега се надявам, че през следващата година, когато учениците попаднат на терен в предприятията партньори, учениците и техните семейства ще потърсят истинската подкрепа, която бизнесът на територията на община Панагюрище е готов да инвестира”.

ministriМинистърът на образованието и науката проф. Николай Денков заяви, че по отношение на стандарта за обучение на учениците и квалификацията на учителите, това, което държавата може да направи е да има съответните стандарти, учебни планове и програми, и съответното финансиране, което по чисто организационни проблеми не се използва в момента. „Още миналото лято имаше заделени 20 млн.лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” за квалификация на учители, но най-вероятно няма да можем да ги използваме и това лято”, каза министър Денков. Той подчерта, че основната грижа на държавата е с финансовия ресурс, който съществува,  да подпомогне най-вече децата и родителите, които имат специфични проблеми, като тук всяко участие на бизнеса  може да бъде координирано по най-добрия начин. Министър Денков сподели, че  за извънкласните дейности, които са част от развитието на детето има отделени по 70 млн.лв. годишно за следващите няколко години по оперативна програма, която в момента не работи добре. „Там, където има социални проблеми трябва да влезе не само образователното министерство, но и министерството на труда и социалната политика, на здравеопазването, защото статистиката показва, че 50% от отпадащите деца са заради социални проблеми, другите 50% главно заради липса на мотивация. Това са ключовите проблеми, по които трябва да се работи, каза в заключение образователният министър.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn