Двама одобрени кандидати за длъжността „Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”

Двама кандидати са допуснати до конкурса за длъжността „Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”, който бе обявен в края на месец януари. Един кандидат не е допуснат до следващия етап, тъй като предоставените от него документи не удостоверяват наличието на 1 година професионален опит в извършването на дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността.

Предстои двамата одобрени кандидати Стоян Василев и Евгения Загорска да се явят на интервю, което ще се проведе на 15-ти февруари.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn